Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jamno Centrum” w Koszalinie

 

Aby zapoznać się z treścią obwieszczenia prosimy o skorzystanie z poniższego linku:

http://www.bip.koszalin.pl/?a=22999