Świetlica przy ul .Koszalińskiej 68 już funkcjonuje!

                                                  Głównym celem  działania świetlicy jest:

·       integracja społeczności lokalnej,

·       zorganizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz starszych mieszkańców osiedla.

·       próby zespołów : Śpiewaczych, Teatralnych, Kabaretowych, Wokalnych,

·       organizacja zajęć: tenis stołowy,bilard,piłkarzyki, aerobik ,

·       organizacja zajęć plastycznych,

·       organizacja kursów , szkoleń , prelekcji  ogólnodostępnych dla mieszkańców osiedla,

·       organizowanie imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej  przez Radę Osiedla oraz     współpracujące z nią organizacje.

ZASADY WYNAJMU LOKALU IZBY JAMNEŃSKIEJ

Rada Osiedla Jamno-Łabusz zawarła z Zarządem Budynków Mieszkalnych POROZUMIENIE w wyniku którego została stworzona możliwość wynajmowania Izby Jamneńskiej na cele prywatne. Zgodnie z treścią POROZUMIENIA osoba chcąca wynająć izbę powinna zwrócić się do Rady Osiedla z wnioskiem o podnajem . Pozytywnie zaopiniowany wniosek Rada Osiedla przedkłada właścicielowi lokalu - ZBM .Po akceptacji wniosku przez ZBM  osoba zamierzająca wynająć świetlicę, w ciągu 3 dni od dnia wydania pozwolenia przez ZBM, powinna wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez ZBM kaucję w wysokości 500,00zł brutto, oraz jednorazową opłatę 700,00zł netto  za wynajęcie sali. Kaucja  będzie zwrócona po zakończeniu podnajmu po bezusterkowym i bezszkodowym oddaniu lokalu, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Osoby zainteresowane wynajęciem Izby Jamneńskiej proszone są o kontakt z radnymi Rady Osiedla panią Izabelą Stec oraz panem Janem Paulińskim

 

ZAPRASZAMY W  PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZINACH 17.00-19.00