Strona główna

Koszalin dn. 20 stycznia 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

 

 

 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie uchwały nr XLIX/711/2014 z dn. 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Jamno-Centrum" w Koszalinie. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Jamno-Centrum" w Koszalinie mogą być składane w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia (czyli do 20 lutego) na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.