Renowacja starego kościoła w Jamnie

Szanowni Państwo!

Mieszkając na terenach dawnych wsi Jamno i Łabusz, nietrudno

zauważyć , że największym skarbem tej nowej dzielnicy Koszalina

jest stary kościół. Rada Osiedla Jamno- Łabusz doceniając ten fakt,

zwróciła się z listem do opiekującego się kościołem proboszcza ,

księdza Jarosława Krylika, z prośbą o udzielenie informacji odnośnie

 stanu kościoła i możliwości jego renowacji. Poniżej publikujemy

list Rady Osiedla do księdza Jarosława oraz jego odpowiedź,

licząc, że  odnowa kościoła i przywrócenie  właściwego mu blasku

stanie się bliską sprawą wielu mieszkańców  Koszalina.

W imieniu Rady Osiedla Jamno-Łabusz

 Maciej Mielczarek, 15.08.2015r

 

 

Do

Księdza Jarosława Krylika

Proboszcza Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty

 

 

          W imieniu Rady Osiedla Jamno- Łabusz zwracam się do Księdza w sprawie dotyczącej starego kościoła w Jamnie. Ze względu na fakt, iż  jest on najcenniejszym zabytkiem na naszym osiedlu, wielu mieszkańców jest bardzo zainteresowanych obecnym stanem kościoła i możliwością jego remontu.

            Czy zechciałby Ksiądz poinformować mieszkańców osiedla o aktualnym stanie technicznym kościoła, planach dotyczących jego renowacji oraz możliwościach pozyskania środków finansowych na ten cel?

            Jednym z priorytetów działalności Rady Osiedla Jamno-Łabusz jest  przywracanie wyjątkowych wartości kulturowych Jamna i Łabusza. Przejawem tej działalności było np. aktywne wspieranie Jamneńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w budowie lapidarium na Cmentarzu Ewangelickim w Jamnie,  czy też złożenie wniosku do Prezydenta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego w sprawie budowy skansenu kultury jamneńskiej nieopodal kościoła .

            Dlatego też członkowie Rady Osiedla z dużą satysfakcją przyjęli wiadomość o działaniu Księdza, zmierzającym do renowacji kościoła. Rada Osiedla Jamno-Łabusz, w zakresie swych statutowych możliwości, wspierać będzie działania Księdza zmierzające do remontu kościoła.

P.S.

Pozwolę sobie na koniec tego listu na uwagę osobistą.

Głównym celem działalności Rady Osiedla jest integrowanie lokalnej społeczności. Miło  jest zatem  zauważyć, że działania Księdza   także zmierzają w tym kierunku.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Osiedla Jamno- Łabusz

                                                                                  Maciej Mielczarek

 

 

 


Odpowiedź księdza Jarosława Krylika:

               

                          Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

                           Drodzy i kochani Parafianie i Przyjaciele !

Z wielkim wzruszeniem w sercu, przyjąłem pozytywne sygnały dotyczące ratowania naszego „dostojnego staruszka” tzn. Kościoła pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Jamnie. Sygnały te płyną co prawda na razie przede wszystkim od mieszkańców Jamna, Łabusza i Osiedla Unii Europejskiej, ale liczymy także na mieszkańców Koszalina oraz na dawnych mieszkańców Jamna i Łabusza. Przywrócenie naszego kościoła do dawnej świetności będzie wielkim wysiłkiem finansowym, z którym nie poradzimy sobie sami, dlatego bardzo liczymy na zaangażowanie i pomoc w tym projekcie, także Urzędu Miasta w Koszalinie, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz innych instytucji. Pierwsze sygnały podnoszą na duchu i dodają nadziei, że to wielkie wyzwanie zakończy się pełnym sukcesem. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to dopiero początek drogi. Potrzebna jest wielka mobilizacja oraz uświadamianie wszystkim z jak wielkim i jak cennym skarbem mamy do czynienia. Nasz kościół jest jednym z najstarszych, jak nie najstarszym zabytkiem Koszalina. Już w 1278r. istniał w Jamnie kościół,  który został  przekazany w dokumencie fundacyjnym pod opiekę Klasztoru Cystersek w Koszalinie. Mało który zabytek może pochwalić się taką metryką.

Dzisiejszy stan techniczny kościoła wskazuje na konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu całego obiektu oraz zabytków ruchomych. W ostatnich dniach pobrano próbki tynków, przeprowadzono badania więźby dachowej, geolodzy sprawdzili posadowienie kościoła (grunt i fundamenty), a także rozpoczęło się kompletowanie dokumentacji technicznej (projekt kościoła). Po skompletowaniu dokumentacji oraz ekspertyz przejdziemy do pierwszego etapu remontu (październik), fumigacji czyli zagazowania całego kościoła, mającego celu zabicie drewnojadów (korników), które poraziły więźbę dachową oraz inne elementy drewniane. Plaga korników jest tak wielka, że zagraża katastrofą budowlaną. Koszt tych prac to około 100 tys. złotych. Jeśli Bóg pozwoli, a my będziemy prawdziwą wspólnotą to za około cztery lata będziemy mogli się chwalić jednym z najpiękniejszych kościołów na Pomorzu.

Myślę często, jak mam się odwdzięczyć tym, którzy dla wspólnego dobra, często ze swojego niedostatku oddają ostatni grosz albo poświęcają swój czas, swoje siły. Wiem, że zostaje mi modlitwa, najszczersza jaką potrafię zanieść do Boga za Was i Waszych bliskich. Żebyście mieli życie piękne i mnóstwo powodów do szczerej radości. Na koniec pragnę Wam jeszcze raz powiedzieć " dziękuję” za Waszą dobroć i prosić o pomoc. Chcę oddać Was pod opiekę naszej patronki bł. Matki Teresy z Kalkuty. Niech ona wyprasza wam wiele łask, no i pomoże w remoncie...

                                               Ksiądz Jarosław Krylik

                                   Proboszcz Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty

Konto remontowe kościoła: BOS BANK KOSZALIN 13 1540 1043 2104 8105 6424 0003