Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej ;

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:

Dotacja w wysokości 26.400,00 zł. wydatkowana na utrzymanie siedziby Rady Osiedla przy ul. Koszalińskiej 68.

 

750 – administracja publiczna :

75095 – pozostała działalność

 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne :

Z zaplanowanej kwoty 260,00 zł. wydatkowano kwotę 257,88 zł. na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego dla osoby sprzątającej siedzibę R.O. przy ul. Koszalińskiej 68.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe :

Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł. wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. na umowę zlecenie dla osoby sprzątającej siedzibę R.O. przy ul. Koszalińskiej 68.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej po przesunięciach kwoty 2.680,00 zł. wydatkowano kwotę 2.678,98 zł.
na zakup środków czystości, 2 kuchni gazowych i grilla gazowego na organizowane przez R.O. imprezy.

§ 4300 – zakup usług :

Z zaplanowanej kwoty 260,00 zł. wydatkowano kwotę 258,30 zł. na zakup usługi hostingowej strony internetowej .

 

921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

92195 – pozostała działalność:

 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej kwoty 5.600,00 zł. po zmianach 1.773,00 zł. wydatkowano kwotę 1.760,02 zł. na zakup materiałów (tacki, naczynia, sztućce, kubki, gadżety dla dzieci, butla gazowa ) niezbędnych do przygotowania imprez : Dzień Dziecka, Dożynki, Nocy Muzeów, Święta Niepodległości, Wieczoru Wigilijnego dla samotnych i starszych mieszkańców osiedla.

§ 4220 – zakup środków żywności :

Na tym paragrafie nie zaplanowano żadnych środków, dlatego przesunięto środki znajdujące się w § 4210 w wysokości 4.919,00 zł. z czego wydatkowano kwotę 4.910.59 zł. na zakup art. spożywczych na przygotowanie imprez ; Dzień Dziecka, Noc Muzeów, Dożynki, Grzybobranie, Dzień Niepodległości.

 

§ 4300 – zakup usług pozostałych :

Z zaplanowanej kwoty 5.700,00 zł. po zmianach 4.608,00 zł. wydatkowano kwotę 4.608,00 zł. na zakup : usługi na przeprowadzenie podczas Dnia Dziecka i Dożynek gier, zabaw i działań plastycznych oraz udostępnienie zjeżdżalni, zamku do zabaw dla dzieci na łączną kwotę 1.500,00 zł. , wynajęcia autokaru na Grzybobranie w kwocie 108,00 zł. ( impreza się nie odbyła z uwagi na małą frekwencję, ale poniesiono koszty zamówienia i przyjazdu autokaru) oraz usługi cateringowej na Wieczór Wigilijny dla samotnych i starszych mieszkańców osiedla
w wysokości 3.000,00 zł.

 

 

926 – kultura Fizyczna :

 

92695 – pozostała działalność:

§ 4220 – zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej kwoty 1.600,00 zł. wydatkowano kwotę 1.597,54 zł. na zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe ; Bieg Trzech Króli, Gramy dla Damiana, Bieg Zakochanych oraz Bieg Mikołajkowy .

 

Z zaplanowanej łącznej kwoty 17.600,00 zł. wydatkowano kwotę 17.571,31 zł. co stanowi 99,8 % wykonania.

Nie wykorzystanie w całości dotacji celowej na inwestycje na 2016 r. w wysokości 30.500,00 zł. wynikało z decyzji niezależnych od Rady Osiedla (środki miały być przeznaczone
na remont pomieszczeń przylegających do siedziby R.O. przy ul. Koszalińskiej 68).

Rada Osiedla wnioskowała do Prezydenta Miasta o przesunięcie niewykorzystanych środków na 2017 r. z uwagi na przedłużające się procedury w pozyskaniu tych pomieszczeń i zmianę
z tego powodu celu na wybudowanie miejsca rekreacyjnego (uzgodniono z ZDM w Koszalinie realizację zadania), które z powodu krótkiego czasu nie mogło być zrealizowane w tym roku.