Uchwały 2010

  • UCHWAŁA NR LI/593/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla
  • Uchwała Nr 1/1 I 2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla.

  • Uchwała Nr 1/2/ 2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.
  • Uchwała Nr II 3 I 2040 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Osiedla.
  • Uchwała Nr 1/4 I 2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji
    Rewizyjnej.
  • UCHWALA NR 111/08 /2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji dożynek na osiedlu Jamno-Labusz".

Uchwały 2011

  • Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania

Uchwały 2012

Uchwały 2013