Zapraszamy na spotkania z członkami Rady Osiedla do świetlicy przy ul. Koszalińskiej 68

 

Dyżur radnych  godz. 18.00 -19.00

Posiedzenie Rady Osiedla godz - 19.00


 

posiedzenie III – 04.12.2012 r. dyżur pełnić będą: 

Izabela Stec, Edward Woch

 

posiedzenie IV- 08.01.2013 r. dyżur pełnić będą :

Roman Hordyjewski, Karol Kulawiak

 

posiedzenie V - 05.02.2013 r. dyżur pełnić będą :

Maciej Lubocki, Cezary Kopyłowski

 

posiedzenie VI - 05.03.2013 r. dyżur pełnić będą :

Adam Pyda, Maciej Mielczarek

 

posiedzenie VII- 02.04.2013 r. dyżur pełnić będą :

Marek Wrzecionowski, Grażyna Szatan

 

posiedzenie VIII- 07.05.2013 r. dyżur pełnić będą : 

Roman Hordyjewski, Karol Kulawiak

 

posiedzenie IX -  04.06.2013 r. dyżur pełnić będą :

Edward Woch, Jan Pauliński

 

posiedzenie X -   02.07.2013 r. dyżur pełnić będą :

Maciej Lubocki, Cezary Kopyłowski

 

posiedzenie XI - 27.08.2013 r. dyżur pełnić będą :

Marian Czernik, Konrad Pluto-Prądzyński

 

posiedzenie XII- 03.09.2013 r. dyżur pełnić będą :

Marek Wrzecionowski, Grażyna Szatan

 

posiedzenie XIII- 01.10.2013 r. dyżur pełnić będą :

Maciej Mielczarek, Izabela Stec

 

posiedzenie XIV- 05.11.2013 r. dyżur pełnić będą :

Wiesława Chojnacka, Adam Pyda

 

posiedzenie XV - 03.12.2013 r. dyżur pełnić będą :

Marian Czernik, Konrad Pluto-Prądzyński