Wykaz członków Rady Osiedla

Lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

2

3

1

STEC IZABELA

Przewodnicząca Rady i Zarządu Osiedla  

2

MIELCZAREK MACIEJ

Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Osiedla  

3

KOPYŁOWSKI CEZARY

Sekretarz Zarządu Osiedla 

4

CZAPSKI JERZY

członek 

5

CZERNIK MARIAN

członek 

6

DREWNOWSKA MARIOLA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

7

GRYZIO ROBERT

członek

8

HORDYJEWSKI ROMAN

członek 

9

KAWKA DANUTA

członek

10

LEŚNIEWSKA BOŻENA

członek

11

PLUTO-PRĄDZYŃSKI KONRAD

członek 

12

SIERPACKI ADAM

członek Komisji Rewizyjnej 

13

SZATAN GRAŻYNA

członek 

14

WOCH EDWARD

członek Komisji Rewizyjnej 

15

WRZECIONOWSKI MAREK

członek